ŻWIR PŁUKANY 8-16 mm

Żwir pozyskujemy z pod lustra wody za pomocą koparki ssącej ? refulera. Wraz z piaskiem jako pospółka zostaje zassany z dna wyrobiska i za pomocą systemu rur przetransportowany do linii technologicznej gdzie następuje sortowanie. Dodatkowo w celu zapewnienia wysokiej jakości żwir przechodzi przez specjalistyczny akwamator gdzie poddawany jest wtórnemu płukaniu.

 

Zgodnie z normą PN-EN 12620:2008 deklarujemy jakość kruszywa grubego 8-16 mm

Uziarnienie Gc 85/20

Zawartość pyłów f 1,5

Kształt kruszywa FI 10

Mrozoodporność F 2

Odporność na rozdrabnianie LA 40

Żwir barwy szarej bez zanieczyszczeń obcych

Żwir płukany o frakcji 8-16 mm znajduje zastosowanie:

  • Do betonów jakościowych
  • Do prefabrykatów betonowych
  • Do warstw filtracyjnych
  • W ogrodnictwie jako wypełnienie powierzchni ozdobnych