ŻWIR PŁUKANY 2-8 mm

Żwir pozyskujemy z pod lustra wody za pomocą koparki ssącej ? refulera. Wraz z piaskiem jako pospółka zostaje zassany z dna wyrobiska i za pomocą systemu rur przetransportowany do linii technologicznej gdzie następuje sortowanie. Dodatkowo w celu zapewnienia wysokiej jakości żwir przechodzi przez specjalistyczny akwamator gdzie poddawany jest wtórenmu płukaniu.

 

Zgodnie z normą PN-EN 12620:2008 deklarujemy jakość kruszywa grubnego 2-8 mm

  • Uziarnienie Gc 85/20
  • Zawartość pyłów f 1,5
  • Kształt kruszywa FI 10
  • Mrozoodporność F 2
  • Odporność na rozdrabnianie LA 40
  • Żwir barwy szarej bez zanieczyszczeń obcych.

 

Żwir płukany o frakcji 2-8 mm znajduje zastosowanie :

  • Do betonów jakościowych
  • Do prefabrykatów betonowych
  • Do warstw filtracyjnych
  • W ogrodnictwie jako wypełnienie powierzchni ozdobnych