PIASEK ZWYKŁY

Oferujemy piasek o naturalnym uziarnieniu 0-2 mm.

do nasypów

do wymiany gruntów

do zasypywania fundamentów

do warstw odsączających

do stabilizacji cementem

pod kostkę brukową

do zimowego utrzymania dróg

 

Piasek posiada małą zawartość pyłów (poniżej 3%). Uzyskujemy go w procesie technologicznym przez odsiew na sicie 2,2 mm. Krzywa uziarnienia w zakresie 0-2 mm uzależniona jest od miejscowych warunków złoża.