PIASEK PŁUKANY 0-2 mm

Surowiec mineralny pozyskujemy z dna wyrobiska za pomocą koparki ssącej, która jednocześnie metodą hydrotransportu dostarcza materiał do zakładu przeróbczego. W trakcje uszlachetniania materiału następuje wydzielenia frakcji żwirowych oraz piasku. Materiał mineralny z zakresu 0-2 mm podawany jest dalszemu sortowaniu i uszlachetnianiu. Sortowanie wibracyjne na sitach poliuretanowych firmy Steinhaus oraz dwukrotne płukanie zapewnia wysoką jakość końcowych produktów.

 

Zgodnie z normą PN-EN 12620:2008 deklarujemy jakość kruszywa drobnego 0-2 mm.

Uziarnienie Gf 85

Zawartość pyłów f 1,5

Gęstość nasypowa 1,696 g/cm3

Piasek barwy jasnoszarej bez zanieczyszczeń obcych

 

Przy większych zamówieniach krzywą przesiewu dostosowujemy do indywidualnych wymagań odbiorcy w dopuszczalnym zakresie normy PN-EN 12620:2008. W przypadku gdy piasek przeznaczony jest do wyszukanych zastosowań na życzenie odbiorcy wykonujemy dodatkowe specjalistyczne badania własności kruszyw.

 

Piasek płukany o frakcji 0-2 mm znajduje zastosowanie:

  • do betonów towarowych
  • do prefabrykatów betonowych
  • do murowania i tynkowania tradycyjnego
  • pod kostkę brukową
  • do produkcji piasków suszonych