KOPALNIA

KTK Łabiszyn Sp. Z o.o eksploatuje kopalnie torfu i kruszyw zlokalizowane we wsi Nowe Dąbie na obrzeżach Bydgoszczy. Posiadamy nowoczesną i wydajną linię do płukania i sortowania kruszyw.

Żwir i piasek wydobywamy z pod powierzchni wody używając wyspecjalizowanej koparki ssącej ? refulera.

Kruszywa nasze spełniają normy zintegrowane:

  • PN-EN 12620:2008 Kruszywa przeznaczone do betonu
  • PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
  • PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
  • PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Wydobywane i przetwarzane kruszywa znajduja zastosowanie w różnych gałęziach przmeysłu i budownictwa między innymi jako:

  • Żwir i piasek do betonów i prefabrykatów
  • Piasek do stabilizacji cementem
  • Piasek do mieszanek mineralno asfaltowych
  • Piasek do zapraw i klejów
  • Piasek odlewniczy
  • Piasek przemysłowy

Nasze zaplecze to baza techniczno-magazynowa przy kopalni oraz 3000 ha gruntów z szacowanymi zasobami kruszyw na 5 mln ton oraz torfu na 6 mln m3. Obecnie posiadamy udokumentowane zasoby z koncesjami na wydobycie do 2034 roku.

Sprzedaż prowadzimy w oparciu o umowy ramowe lub kontakty jednorazowe.